bauMax-x Martin - prístavba

bauMax-x Martin - prístavba

Prevedeni strešného plášťa z fólie Sikaplan s požárnou klasifkáciou REI30 na objektu prístavba bauMax Martin. Práce sú už dokončené.


Protocol Slovakia